Svalbard Global Seed Vault คลังเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชของโลก

หลายคนคงเคยดูหนังประเภทวันสิ้นโลก หรือวิกฤตการณ์ที่คาดไม่ถึงต่างๆที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ แล้วอาจจะมองว่าเหตุการณ์วิกฤตเหล่านั้นเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นการเตรียมตัวรับมือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดสถานที่แห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ เพื่อไว้ใช้ในยามวิกฤตในอนาคต

สถานที่เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชนี้ตั้งอยู่ในหมู่เกาะสฟาลบาร์ (Svalbard) ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอาร์กติก ตั้งอยู่ทางเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ระหว่างนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ ในคลังเก็บเมล็ดพันธุ์พืชนี้ได้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ มากถึง 4.5 ล้านเมล็ด โดยในการเก็บรักษาเมล็ดพรรณ เมล็ดพืชจะถูกบรรจุลงในถุงอลูมิเนียม ถุงละ 500 เมล็ด และเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บเมล็ดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส และมีออกซิเจนต่ำเพื่อชะลอการเติบโตของเมล็ดพืชไว้ให้นานที่สุด โดยคลังเก็บเมล็ดแห่งนี้ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการโจมตีทั้งจากอาวุธและภัยธรรมชาติเพื่อเป็นหลุมหลบภัยให้กับเมล็ดพืชพันธุ์ที่สำคัญต่ออนาคตของโลกเหล่านี้

(4635)