Western Ghats สวรรค์ของคนที่ชื่นชอบบรรยากาศของภูเขา ต้นไม้ ลำธาร

หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบบรรยากาศสีเขียวของป่าไม้ และเสียงน้ำไหลของลำธาร รับรองว่าสถานที่แห่งนี้ในประเทศอินเดียคือสวรรค์ของคุณอย่างแน่นอน เมื่อความสวยงามของป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่หายากในยุคปัจจุบัน วันนี้เราจะพามาชมความงดงามของ The Ghats หนึ่งในมรดกโลกของประเทศอินเดียกัน

The Ghats ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย เป็นเทือกเขาที่ขนานไปกับชายฝั่งทางตะวันตกของคาบสมุทรอินเดีย ได้รับรองขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO และถือเป็นหนึ่งใน 10 สถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก มีพืชพันธุ์ในพื้นที่มากกว่า 7,400 สายพันธุ์ มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 139 สายพันธุ์ มีนกอีก 508 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีปลากว่า 290 สายพันธุ์ และแมลงมากถึง 6,000 สายพันธุ์ และยังเชื่อกันอีกว่ามีสัตว์และพืชใน The Ghats อีกกว่าหลายร้อยชนิดที่ยังซ่อนตัวรอการค้นพบ และยังเป็นสถานที่ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ ธรรมชาติ และสัตว์ที่อยู่รวมกันมาเป็นเวลากว่าศตวรรษได้อย่างลงตัว

--- ---

(Picture: ATREE CEPF)

 

(676)