TITUS เรือที่สามารถสามารถบรรทุกรถยนต์ได้มากถึง 8,000 คัน

ปัจจุบันนี้ประเทศจีนถือเป็นพื้นที่ในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรูปแบบ เราจะเป็นได้ว่าสินค้าจำนวนมากถูกติดป้าย made in china ทำให้จีนต้องมีการขนส่งสินค้าเหล่านี้ไปยังประเทศต่างๆจำนวนมาก วันนี้เราจะพาทุกท่านพบกับเรือขนส่งขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้มากถึง 8,000 คัน

เรือขนส่งสินค้ายานยนต์ลำใหญ่ยักษ์ลำนี้มีชือว่า TITUS สามารถบรรทุกรถยนต์ได้มากถึง 8,000 คัน เตรียมออกล่องสู่ทะเลจากท่าเรือนครเทียนจินทางจีนตอนเหนือ ถือเป็นเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

เรือลำดังกล่าวชื่อว่า “ติตัส” (TITUS) กว้าง 36.5 เมตร ยาว 199.9 เมตร สูง 52 เมตร มีพื้นที่บรรทุก 66,000 ตารางเมตร ถือเป็นหนึ่งในเรือขนส่งฯ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก

(5050)