Terme di Saturnia จากุชชี่บนสรวงสวรรค์

Terme di Saturnia เป็นแหล่งของน้ำพุร้อนใต้พิภพสีเขียวมรกตที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง Manciano ห่างจากหมู่บ้าน Saturnia เพียงไม่กี่กิโลเมตร ในประเทศอิตาลี


บ่อน้ำพุร้อนเหล่านี้มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 37 องศาเซลเซียส เริ่มต้นจากน้ำพุร้อนที่พุ่งออกจากปล่องภูเขาไฟข้างใต้ดินขึ้นมาบนผิวดินด้วยอัตรา 800 แกลลอนต่อวินาที จากนั้นน้ำจะไหลไปตามลำธารธรรมชาติและกลายเป็นน้ำตกที่มีชื่อว่า Cascate del Mulino ซึ่งมีลักษณะเป็นสระน้ำพุร้อนหลายๆชั้นลดหลั่นเป็นขั้นบันไดต่อกันลงมา สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมตั้งแต่ก่อนยุคโรมันที่พวกขุนนางจะมาพักผ่อนกันที่น้ำพุร้อนแห่งนี้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เพราะพวกเขาเชื่อว่าการแช่น้ำพุร้อนนั้นดีสุขภาพ ทำให้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

<------------->

<------------->

 

(690)