Sungbo’s Eredo อนุสาวรีย์สุดยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกา (แต่กลับถูกลืม)

ลึกเข้าไปในป่าดิบแห่งไนจีเรีย เคยมีอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงดินขนาดมหึมาและคูเมือง อาณาจักรในแอฟริกาอันยิ่งใหญ่นี้สร้างขึ้นในยุคกลาง มีขนาดใหญ่กว่าอาณาจักรร่วมสมัยหลายแห่งในกรุงแบกแดด กรุงไคโร หรือกรุงโรม อาณาจักรแห่งนี้ไม่เหลือสิ่งมีชีวิตใดยกเว้นกำแพงป้อมปราการซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดมหึมาที่การก่อสร้างของมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าขนาดของมหาปิรามิดแห่งกิซา ซึ่งบีบีซีเรียกมันว่า “อนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวของแอฟริกา”

Sungbo’s Eredo คือป้อมปราการที่มีคูเมืองและกำแพงดินล้อมรอบเป็นระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ผนังของมันที่เคยเรียบเนียนเรียบ ตอนนี้ได้ถูกปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำและไม้เลื้อย

นักโบราณคดีเชื่อว่า Eredo สร้างมานานนับพันปีเพื่อทำหน้าที่เป็นปราการล้อมรอบอาณาจักร Ijebu โบราณ ซึ่งเป็นอาณาจักรที่น้อยคนนักจะรู้จัก

 

<------------->

 

 

<------------->

 

Sungo’s Eredo ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของลากอสเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ชาวไนจีเรียส่วนน้อยได้ยอมให้คนนอกรับรู้ถึงสถานที่แห่งนี้ และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ไปเยี่ยมเยือน

Photo credit: Jeremy Weate/Flickr

(6832)