หยาดน้ำค้าง ฉายา ‘น้ำตาพระอาทิตย์’ เป็นทั้งไม้ประดับและไม้กำจัดแมลง

หยาดน้ำค้าง เป็นหนึ่งในพืชกินแมลงขนาดเล็กที่สามารถหาได้ง่ายตามพื้นที่ที่มีความชื้นปกคลุมอยู่ หยาดน้ำค้างมีสายพันธุ์ประมาณหนึ่งร้อยกว่าชนิดกระจายไปทั่วพื้นที่ทั่วโลกเป็นอันดับสองรองมาจากพืชสกุล ยูทรีคูลาเรีย พบได้ตามเขตหนาวซีกโลกเหนือจนถึงซีกโลกใต้ และแทบเขตร้อนทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

--- ---

เมือกใสที่ออกมาจากก้านดอกสีแดงของต้นหยาดน้ำค้างมีลักษณะคล้ายน้ำหวาน จึงทำให้เหยื่อเข้าใจผิดและมาติดกับดักเข้า เมื่อแมลงบินมาเกาะบนใบจะไม่สามารถขยับไปไหนได้จากนั้นใบหยาดน้ำค้างจะค่อยๆรัดลำตัวของเหยื่อจนตายและย่อยสลายเยื่อในที่สุด หยาดน้ำค้างหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Sundew เส้นสีแดงยาวที่ออกมารอบดอกไม้มีลักษณะคล้ายกับพระอาทิตย์ และต่อมตามปลายเส้นสีแดงเหล่านี้จะเป็นตัวปล่อยเมือกสีขาวใสออกมาเพื่อใช้จับเหยื่อที่มาติดกับ เมื่อเมือกใสถูกแสงจากพระอาทิตย์ยามเช้าส่องจะมีลักษณะคล้ายกับหยดน้ำค้าง

(68)