แมงมุมชักใยปกคุลมพื้นที่รอบทะเลสาบในกรีซ ยาวกว่า 1 กิโลเมตร

ปรากฎการณ์ใยแมงมุมคลุมต้นไม้นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ Lake Vistonida ทะเลสาบตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศกรีซ  ถือเป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ธรรมชาติที่พบเห็นกันไม่บ่อยนัก

โดยทั่วไปแล้วลักษณะของแมงมุมที่รวมตัวกันจำนวนมากขนาดนี้พวกมันต้องการหลบภัยจากธรรมชาติ รวมไปถึงเกิดเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป พวกมันเลยมารวมตัวกันอยู่ สำหรับแมงมุมที่ชักใยจำนวนมากในครั้งนี้เป็นแมงมุมที่เรียกกันทั่วไปว่า Stretch Spider  ซึ่งเป็นแมงมุมในวงศ์ Tetragnatha

--- ---

สำหรับการชัดใยครั้งนี้เกิดขึ้นยาวกว่า 1000 เมตร รอบทะเลสาบ สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างมาก

(9100)