Siren reticulata ซาลาเมนเดอร์สายพันธุ์ใหม่ถูกพบในสหรัฐอเมริกา

ซาลาแมนเดอร์ สิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ บนโลกนี้มีพวกมันอยู่หลากหลายสายพันธุ์ พบได้หลายที่ต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยของเรา และวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับ ซาลาเมนเดอร์สายพันธุ์ใหม่ถูกพบในสหรัฐอเมริกา

Siren reticulata เป็นซาลาเมนเดอร์สายพันธุ์ใหม่ถูกพบในพื้นที่ รัฐแอละแบมา และ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนึ่งในการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่มีนาดใหญ่มากที่สุด ในรอบ 100 ปี

ตัวโตเต็มที่มีความยาว 60 เซนติเมตร พวกมันมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อยู่บนตัว ทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลากว่า 5 ปี ในการติดตามพวกมัน จนสามารถอธิบายได้ว่าพวกมันคือสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบในพื้นที่สหรัฐอเมริกา

--- ---

ทั่วไปแล้ว ซาลาแมนเดอร์ ตัวเต็มวัยมีขนาดแตกต่างกันมาก คือ ระหว่าง 3 เซนติเมตร จนถึงเกือบ 2 เมตร ตัวเต็มวัยมีบางส่วนอาศัยอยู่บนบก แต่ผสมพันธุ์ในน้ำ แต่บางชนิดก็อาศัยและผสมพันธุ์กันบนบก หรืออาศัยอยู่แต่ในน้ำและผสมพันธุ์กันในน้ำ หรืออาศัยอยู่บนต้นไม้

(2531)