หินรูปทรงแปลกตาบนเกาะ Kangaroo ออสเตรเลีย

“Remarkable Rocks” เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 200 ฟุตในอุทยานแห่งชาติ Flinders Chase บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะ Kangaroo ซึ่งเป็นกลุ่มหินแกรนิตขนาดใหญ่บนโดมลาวายักษ์ ที่ถูกกัดเซาะด้วยลม ละอองจากคลื่นทะเล และน้ำฝนตลอด 500 ล้านปีที่ผ่านมา

  doxzilla  

หินแกรนิตเหล่านี้เคยถูกฝังอยู่ใต้พื้นโลกในยุค Ordovician เมื่อประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งขณะนั้นเกาะแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของทวีกกอนด์วานา แผ่นทวีปใหญ่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ดินแดนออสเตรเลีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อินเดีย ไปจนถึงแอนตาร์กติกา หลังจากการแยกตัวของแผ่นทวีปเมื่อ 150 ล้านปีที่แล้ว ทำให้เจ้าหินแกรนิตนี้ติดไปกับทวีปออสเตรเลีย และด้วยความที่มันมีสัดส่วนของแร่ธาตุที่ผุกร่อนได้ง่าย อย่าง Feldspar และ Mica เมื่อเจอกับการกัดเซาะของลมอย่างต่อเนื่องในสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้ง จึงทำให้หินทรงกลมเหล่านี้ผุกร่อนจนเกิดรูปร่างแปลกประหลาดอย่างที่เห็นกันนั่นเอง

ที่มา Amusing planet

ภาพปก Lifes an adventure

(353)