Quadrum Hotel โรงแรมที่ถูกสร้างขึ้นคล้ายตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศจอร์เจีย

โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในประเทศจอร์เจีย ได้รับการออกแบบโดย Sandro Ramishvili และ Irakli Eristavi โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตู้คอนเทนเนอร์ ลักษณะของโรงแรมจะมีลักษณะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์วางเรียงต่อกัน

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

ตู้คอนเทนเนอร์ คืออะไร

  • ตู้คอนเทนเนอร์ภาชนะสำหรับบรรจุที่ใช้กับการขนส่ง มีหน้าที่เพื่อให้ขนส่งง่ายและปลอดภัย
  • ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่ใช้กันในการขนส่งโดยทั่วไป จะมีอยู่ 3 ขนาด คือ 20FT 40FT 40HC  และ 45FT
  • ทั่วไปจะมีสภาพการใช้งานประมาณ 5-7 ปี หากนำมาสร้างบ้านและได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีแล้วจะมีอายุการใช้งานที่นานถึงประมาณ 10-20 ปี

ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์

  • ตู้แบบ Dry cargoes ใช้บรรทุกของที่มีการบรรจุหีบห่อแล้วโดยไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิแต่อย่างใด
  • ตู้แบบ Refrigerator cargoes ตู้ที่ใช้บรรทุกสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ
  • ตู้แบบ Garment container เป็นตู้ที่ใช้ขนส่งสินค้าพวกเสื้อผ้า
  • ตู้แบบ Open top เป็นตู้ที่ไม่มีหลังคาส่วนใหญ่จะมีขนาด 40 ฟุต
  • ตู้แบบ Flat-rack เป็นตู้ที่ใช้ขนส่งสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เครื่องจักร, ประติมากรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก hipflat.co.th

 

(252)