เมื่อโลโก้แบรนด์ดังต่าง ๆ เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันผู้หญิง จะแบ๊วขนาดไหนไปชมกัน

วันสตรีสากลโลก 2018 เป็นปีที่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพลังให้กับเพศหญิงและหลาย ๆ บริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี Creative Equals คือองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสตรีที่มีพรสวรรค์และส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในอุตสาหกรรมการออกแบบ ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ต่าง ๆ เป็นผู้หญิงเพื่อเน้นประเด็นเรื่องการสร้างตราสินค้าที่ไม่สมดุลทางเพศในสื่อต่าง ๆ

บริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมเปลี่ยนโลโก้ของพวกเขาเช่น Pringles, Monopoly, DreamWorks, Schwarzkopf และ Bic โดย Creative Equals หวังว่าเรื่องนี้จะนำประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศเนื่องจากผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Ali Hanan 89.5 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายและอาจส่งผลต่ออัตลักษณ์ของแบรนด์

ในบทสัมภาษณ์ที่ Dezeen อาลีฮานันกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้โจมตีแบรนด์เหล่านี้ แต่พวกเขาต้องการที่จะแสดงตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อให้ผู้คนฉลองวันสตรีสากลและนึกถึงความต้องการของผู้หญิงมากขึ้น

#Miss Pringles

--- ---

#Miss Schwarzkopf

#Miss Dreamworks

(10551)