Pamukkale ปราสาทปุยฝ้าย ประเทศตุรกี

ปามุคคาเล (Pamukkale) หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทปุยฝ้าย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี สามารถมองเห็นได้ชัดจากเนินภูเขาใน เดนิซลี ไปทางตอนเหนือราว 20 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นลานแคลเซียม ที่ตกตะกอนจากสายน้ำมีขนาดกว้าง 300 เมตร ยาว 2,600 เมตร สูง 160 เมตร เป็นที่ตั้งของเฮียราโปลิส และบ่อน้ำพุร้อน

สายน้ำที่ไหลทะลุผ่านซากเมืองเก่าของกรีกลงสู่หน้าผา ในอดีตชาวโรมันเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้ โดยน้ำแร่ภายในนี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ทำให้ชาวโรมันสร้างเมืองฮีเยราโพลิสล้อมรอบเอาไว้

--- ---

เมื่อเวลาผ่านไปด้วยผลจากการสร้างเมืองฮีเยราโพลิสและการไหลของน้ำพุเกลือร้อนทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวที่ไหลลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และผลของการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวกับหิมะเป็นทางยาวจึงทำให้ที่นี้ถูกขนานนามว่า “ปราสาทปุยฝ้าย”

สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากคือ หน้าผาสีขาวที่กว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ หรือ ปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ภายใน 2-3 วัน และยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1988 โดยองค์การยูเนสโก

(378)