บริษัท Orsted เปลี่ยนจากผู้ผลิตพลังงานมลพิษมาเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาด

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั้งในด้านวิธีการดำเนินงาน แนวทางธุรกิจ หรือแม้กระทั่งชื่อ เมื่อบริษัทผู้ผลิตพลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในเดนมาร์คที่ชื่อว่า Dong เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น Orsted พร้อมกับประกาศตัวว่าจะหยุดผลิตพลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และหันมาผลิตพลังงานสะอาดแทน

อย่างที่เรารู้ดีกว่าในปัจจุบันนั้นโลกกำลังเผชิญปัญหาหลายอย่างเช่น ปัญหาอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย หรือจะเป็นปัญหามลภาวะต่างๆที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้น ตรงนี้เองที่ทำให้ทางบริษัท Orsted เล็งเห็นถึงปัญหาและอยากจะเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจเพื่อช่วยเหลือโลกของเรา

--- ---


โดย Orsted นั้นเป็นเจ้าของกังหันลมกว่าหลายร้อยตัวในทะเลเหนือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ Orsted ได้เลือกใช้ในการผลิตพลังงานสะอาด และนอกจากกังหันลม Orsted ยังมีแพลนที่จะก่อสร้างโรงงาน Renescience ที่จะมีการนำเทคโนโลยีการกำจัดขยะรูปแบบใหม่ล่าสุดที่สามารถแยกขยะจากครัวเรือนออกจากการรีไซเคิลมาใช้ ทำให้การกำจัดขยะนั้นง่ายยิ่งขึ้น

(530)