ดอกไม้ที่เกิดจากความเค็ม งดงามราวกับคริสตัล

ดอกไม้เหล่านี้เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ภายในพื้นที่ Manasi Salt Lake เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์  ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน

ทะเลสาบเกลือแห่งนี้เป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาย เช่น โซเดียม โบรอน ลิเธียม และโบรมีน แต่ละปีราวเดือนเดือนกันยายน จะผุดดอกเกลือขึ้นที่นี่เป็นจำนวนนับพันปรากฏขึ้น

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เป็นเขตปกครองตนเองของจีนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเขตปกครองใหญ่ที่สุดของจีน เป็นเขตการปกครองชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก

--- ---

(1273)