หนุ่มน้อยนั่งรถม้าของเขา และหยุดรถม้าเพื่อทักทายสาวน้อยเป็นประจำ

บ้างครั้งเรื่องราวของหนุ่มที่นั่งรถม้าผ่านหน้าบ้านของสาวๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในนิยาย เพราะเรื่องราวความน่ารักเหล่านี้มีอยู่จริงในหมู่บ้านของชาวอามิช

CosmicHarambe สมาชิกเว็บไซต์ reddit ได้บอกเล่าเรื่องราวความน่ารักนี้ ผ่านทาง reddit โดยเป็นว่าเป็นหนุ่มน้อยชาวอามิชที่ขี่รถม้าคันเล็กของเขาในหมู่บ้าน ขณะที่ผ่านบ้านสาวน้อยในภาพเขาหยุดทักทายเป็นประจำ

ชุมชนชาวอามิช (Amish) ที่เมือง Gap รัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นกลุ่มชุมชนคริสต์ นิกายอนาแบ๊ปติส ที่ยังเคร่งศาสนา จารีตประเพณีแบบดั้งเดิม ยังคงใช้รถม้าเป็นพาหนะ ทำเกษตรและปศุสัตว์ในแบบดั้งเดิม ไม่ดูทีวี ไม่เล่นอินเทอร์เน็ต เป็นวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมเหมือนเมื่อราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมา พวกเขายังคงรักษาจารีตประเพณีแบบเดิมนี้ได้อย่างไร ในประเทศทุนนิยมเสรียังคงเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างอเมริกา (ข้อมูลชาวอามิช จาก ThaiPBS)

My cousin made secret friends with the little Amish boy down the road and he brings his little cart and horse to come say hi to her every few days. from aww

(836)