ไลฟ์สไตล์ของเหล่าสุนัข

เราทุกคนต่างก็มีรูปแบบการดำเนินชีวิต หรือ ไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง โดยทาง Alicia Rius  ช่างภาพสัตว์ ในสหรัฐอเมริกา เธอคิดว่าสัตว์ค้นโปรเจคที่น่าสนใจขึ้นมานั้นคือ สัตว์ก็ควรมีไลฟ์สไตล์เช่นกัน เธอจึงได้นำภาพสัตว์ทีเธอถ่ายไว้นั้น มาจับคู่กับสิ่งของต่างๆ ที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของสัตว์ตัวนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่สัตว์แต่ละตัวกินไป การแต่งการ เครื่องประดับ กิจกรรมที่เหมาะกับพวกมัน

 

<------------->

<------------->

 

โดยทั่วไปแล้วไลฟ์สไตล์จะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน

ไปชมกันว่าพวกมันจะมีไลฟ์สไตล์กันแบบไหนบ้าง

(299)