Lanai Island เกาะแมวในฮาวาย บ้านของแมวกว่า 500 ตัว

หากเอยถึงเกาะแมวทุกคนอาจจะนึกถึงประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีเกาะแมว หรือสถานที่สำหรับอยู่เป็นจำนวมาก ตัวอย่างเช่น Tashirojima island ซึ่งเป็นเกาะที่มีประชากรชาวญี่ปุ่นน้อยกว่าแมว

แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับ Lanai Island ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทร เขตพื้นที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา เกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่พักพิงแมว โดยปัจจุบันในพื้นที่แห่งนี้มีแมวอาศัยอยู่กว่า 580 ตัว ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับคนรักแมว

 

<------------->

<------------->

 

Lanai Island  นอกจากจะเป็นเกาะที่ทำให้คนรักแมวในฮาวายนึกถึงแล้ว ในอดีตเกาะแห่งนี้ยังมีฉายาว่าเป็น “เกาะสับปะรด” เนื่องจากมีอดีตมีสวนสับปะรดอยู่ทั่วเกาะ

เกาะแห่งนี้มีพื้นที่เพียง 364 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,026 เมตร หลายพื้นที่ในเกาะยังคงเดินทางด้วยความยากสำบาก และต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อในการเดินทาง

Photo : Andrew Marttila

(1823)