Kayashima station สถานีรถไฟในญี่ปุ่นที่สร้างล้อมต้นไม้ขนาดใหญ่

Kayashima station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในเมืองเนะยะงะวะ (Neyagawa) เขตชานเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้สร้างสถานีรถไฟที่ล้อมต้นการบูรขนาดใหญ่ อายุประมาณ 700 ปี เนื่องจากต้องการรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่นี้ไว้ รอบฐานของต้นไม้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล็กๆ อยู่

ทางทีมนักออกแบบได้มีการออกแบบสถานีแห่งนี้ให้เข้ากับต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นนี้เพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปได้

การบูรเป็นไม้ยืนขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร ทุกส่วนมีกลิ่นหอม โดยเฉพาะที่รากและโคนต้น ทรงพุ่มกว้าง ทึบ ลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1.5 เมตร

--- ---

บรรยากาศภายในสถานีรถไฟ

บริเวณสถานีรถไฟในอดีต

(1523)