หมู่บ้าน Houtou Wan แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติเข้ามาแทนที่เร็วแค่ไหนเมื่อมนุษย์ไม่อยู่

หมู่บ้าน Houtou Wan เคยเป็นชุมชนชาวประมงที่เคยเจริญรุ่งเรืองในช่วงปี 1990s ตั้งอยู่บนยอดของหน้าผาบนเกาะทางตะวันออกของเกาะ Shengshan แต่เช่นเดียวกับหมู่บ้านแถบชนบทจำนวนมากของจีนที่ชาวบ้านได้อพยพไปยังเมืองใหญ่หรือหัวเมืองที่กำลังขยายตัวเพื่อโอกาสที่ดีกว่า ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างในที่สุด (ปัจจุบันยังมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 5 คน)

ในขณะที่มนุษย์ย้ายออกไปนั้น ธรรมชาติก็เริ่มเข้ามาแทนที่ ไม้ตระกูลเลื้อยนั้นเริ่มเติบโตไต่พาดไปตามบ้านเรือนที่ผู้คนปล่อยร้างเป็นเวลากว่า 20 ปี จนทำให้เกิดภาพบ้านเรือนสีเขียวชอุ่มตั้งเรียงรายอยู่เต็มหมู่บ้านกลายเป็นภาพความสวยงามที่ดึงดูดให้คนกลับไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านร้างแห่งนี้

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

สำหรับใครที่สนใจจะเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนี้ จะต้องขึ้นเรือไปยังเกาะ Shengshan จากนั้นขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นเนินเขาไปยังสุสานที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านนี้เพื่อชมวิวในมุมกว้าง และจากนั้นก็เดินลงไปตามเส้นทางเท้าเพื่อชมหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดท่ามกลางหมอกและไม้เลื้อย

(11491)