Holland Island เกาะร้างที่ถูกทิ้ง

เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ Chesapeake Bay รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นชุมชนของชาวประมงและเกษตรกร ในปี 1910 เกาะแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 360 คน ทำให้มันกลายเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าว Chesapeake

ในอดีตมีบ้านเรือนตั้งอยู่กว่า 70 ครัวเรือน อีกทั้งยังมีร้านค้า ที่ทำการไปรษณีย์ โรงเรียน และโบสถ์ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ด้วย Holland Island เป็นเกาะที่มีความยาวประมาณ 5 ไมล์

--- ---

โดยในปี 1922 พื้นที่ของเกาะได้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะ และเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรง จึงทำให้ชาวเกาะทั้งหมดต้องอพยพออกไป ตั้งแต่นั้นมาเกาะแห่งนี้ก็ค่อยจมลงสู่น้ำอย่างช้าๆ จนในปี 2010 ทั้งเกาะก็เหลือบ้านเพียงหลังเดียว และในปัจจุบันบ้านหลังนั้นก็เกิดการทรุดตัวตามการเวลาทำให้มันนั้นจมลงสู่ทะเลเหมือนพื้นที่อื่นๆในเกาะ เหลือแค่เพียงภาพถ่ายให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์การรุกรานของธรรมชาติครั้งนี้

บรรยากาศ Holland Island ในปัจจุบัน

(2479)