งดงามราวฝัน…ทะเลสีทองในประเทศจีน

CGTN ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอ ของทะเลสาบเมืองTaizhou ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น  “Golden sea” เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่เพาะปลูกต้นมัสตาร์ดไว้เป็นจำนวนมาก

ความพิเศษของการปลูกต้นมัสตาร์ดที่นี่คือจะมีคูคลองเป็นเส้นสายจำนวนมาก เมื่อดอกมัสตาร์ดเบ่งบานก็จะกลายเป็นสีทองอร่ามงดงาม

มัสตาร์ด เป็นพืชผลิตน้ำมันได้อันดับ 3 ของโลก รองจาก น้ำมันปาล์ม และนำมันถั่วเหลือง สำหรับประเทศที่เป็นพื้นที่ผลิตเรปสีดที่มากอันดับหนึ่งคือประเทศแคนาดา ตามด้วย ประเทศจีน อินเดีย ฝรั่งเศส ตามลำดับ

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

ต้นเรปสีดโตเต็มที่มีความสูง 100 เซนติเมตร เมื่อดอกเรปสีดบานพร้อมกัน ก็จะกลายเป็นทุ่งที่ถูกปูพรมได้สีเหลืองจนบางพื้นที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และนักท่องเที่ยวต่างเฝ้าคอยช่วงที่ดอกเรปสีดบาน

Taizhou มณฑลเจียงซู  ตั้งอยู่ตอนกลางของดินแดนชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศจีน ถือเป็นเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์มากกว่า 2100 ปี

(2039)