แกะสลักแสนประณีตโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น

Gaku ได้เผยแพร่ผลงานของที่เขาได้แกะสลักผ่านทางอินตราแกรมของเขา  gakugakugakugakugaku1 ตอนนี้มีผู้ติดตามชมผลงานจำนวนมาก เขาเริ่มจากการแกะสลักผลไมม้ในรูปแบบที่ง่าย จนตอนนี้ผัก ผลไม้ที่เขาได้ แกะสลักออกมานั้นมีความงดงามและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่พบเห็นเป็นจำนวนมาก

สำหรับในประเทศไทยนั้นงานแกะสลัก เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ถือเป็นมรดกมีค่าที่สืบทอดกันมาช้านาน เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความถนัด สมาธิ ความสามารถเฉพาะตัว และความละเอียดอ่อนมาก

การแกะสลักผักและผลไม้ถือเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำของชาติไทย ในอดีตการแกะสลักผักและผลไม้เดิมเป็นวิชาที่เรียนขั้นสูงของ กุลสตรีในรั้วในวัง

ไปชมผลงาตของ Gaku กัน

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(552)