พบกับพาหนะที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมา

ทีมนักศึกษาชาวสวีเดน ได้แสดงงานผลงานอันสร้างสรรค์เพื่อพลังงานที่มีประสิทธิภาพ มันคือพาหนะที่ขับเคลื่อด้วยพลังงานแบตเตอร์รี่

ในการแข่งขัน the Delsbo Electric ในเดือนพฤษภาคม ปี 2018 มีเพียงทีมเดียวที่ทำลายสถิติในการใช้พลังงานน้อยที่สุดต่อหนึ่งกิโลเมตรสำหรับ ผู้ขับขี่ยานพาหนะ

--- ---

พาหนะที่ชนะการประกวดสามารถบรรทุกคนและเดินทางได้ประมาณ 1,640 ฟิตด้วยพลังงานเพียงน้อยนิด นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dalarna University ได้ชนะเลิศการประกวด the Delsbo Electric 2018 ด้วย the Eximus III ซึ่งเป็นยานพาหนะที่บรรทุกคนได้ถึง 6 คน จากเมือง Delsbo จนถึงเมือง Fredricsfors และไปกลับบนรางประมาณ 2 ไมล์ และน้ำหนักของผู้โดยสารไม่เกิน 110 ปอนด์ และความเร็วของพาหนะมีความเร็วที่มากกว่า 6 ไมลล์ต่อชั่วโมง การใช้พลังงานของ Eximus III อยู่ที่ 0.63 วัตต์ต่อชั่วโมง และคือพลังงานที่น้อยที่สุดตั้งแต่ที่มนุษย์เคยผลิตยานพาหนะมา

(677)