El Hierro เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก และดำรงชีพด้วยความพอเพียง

El Hierro เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะคะแนรี ในมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีประชากรอาศัยอยู่ราว 10,000 คน

โดยพลังงานที่ใช้กันบนเกาะนั้นตอนนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากน้ำ พลังงานจากลม ซึ่งเป็นเวลากว่า 30 ปี แล้วที่ทางเกาะพยายามดำรงชีพด้วยความพอเพียง โดยพยายามลดพลังงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

พลังงานลม เป็นพลังงานตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม ปัจจุบันมีหลายประเทศหันมาให้ความสนใจที่จะนำมาพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

(1232)