หายนะครั้งใหญ่กำลังมาเยือนหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำพบ Dead Zone ขนาดใหญ่นอกชายฝั่งโอมาน

หายนะครั้งใหญ่กำลังมาเยือนหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำพบ Dead Zone ขนาดใหญ่นอกชายฝั่งโอมาน ถือเป็น Dead Zone ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมขนาดของประเทศสกอตแลนด์หรืออาจจะมากกว่านั้น

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of East Anglia และ Oman’s Sultan Qaboos University  ได้ใช้หุ่นยนตร์สำรวจทะเลลึกลงไปในเขต Dead zone  เผยให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เลวร้าย เนื่องจากพื้นที่ Dead zone มีเพิ่มขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ทางด้าน Bastien Queste ซึ่งเป็นผู้นำในการทำวิจัยได้กล่าว “มหาสมุทรกำลังหิวโหย”

หุ่นยนต์สำรวจสามารถดำน้ำลงไปลึกได้ถึง 1000 เมตร ในอ่าวโอมานและใช้เวลาสำรวจเป็นเวลา 8 เดือนในการเก็บข้อมูล หุ่นยนต์ได้เรียนรู้ว่า Dead zone อยู่ระหว่างความลึกที่ 200 และ 800 เมตร มันขยายพื้นที่ใหญ่ไปจนมีขนาดพอๆกับพื้นที่ประเทศสกอตแลนด์และจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆ ถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้ ก็จะเกิดผลกระทบต่อมนุษย์อย่างแน่นอน

--- ---

เขต Dead zone เป็นสถานที่ที่มีออกซิเจนอยู่น้อยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือไม่ก็สารเคมีรั่วไหลออกมาจากทางเกาะ น้ำทะเลต้องการออกซิเจนเพื่อหล่อเลี้ยงดังนั้นจึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ สามารถอยู่ได้มันคือปัญหาทางธรรมชาติและมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์ ที่พึ่งพามาสมุทรสำหรับอาหารและการประกอบอาชีพ

ลักษณะของยานสำรวจ

*ภาพปกประกอบไม่ใช่พื้นที่ประเทศโอมาน

(102956)