ร่วมกันทำความสะอาดโลกของเราด้วย #Cleanupchallenge

ปัญหาขยะถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต้องตระหนักถึง ขยะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นขยะในทะเล ขยะที่ถูกทิ้งอยู่ตามชาดหาด แม่น้ำ ลำคลอง พื้นที่สาธารณะต่างๆ  ล่าสุดมี #Cleanupchallenge  ออกมา ถือเป็น แคมเปญที่น่าสนใจ และได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ในช่วงนี้ โดยมีที่มาเริ่มต้นจากทางแอฟริกาใต้ และได้เริ่มแพร่กระจาย ไปยังประเทศอื่นๆ  รวมถึงประเทศไทยของเรา

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหน เมื่อพบเห็นขยะ เพียงแค่ช่วยกันเก็บ ทำความสะอาด ถ่ายภาพก่อนหลังทำความสะอาด จากนั้นติด #Cleanupchallenge และแบ่งปันภาพความประทับในบนโลกออนไลน์ เพียงเท่านี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งใน #Cleanupchallenge  ที่ช่วยทำความสะอาดโลกของเรา


(318)