ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่หนักกว่า 11 ล้านตันลอยผ่านหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในกรีนแลนด์

ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่กว้าง 195 เมตร สูง 90 เมตร และน้ำหนัก 11 ล้านตัน ลอยผ่านหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆในประเทศกรีนแลนด์ โดยทางการของเกาะแจ้งชาวบ้านให้อพยพขึ้นที่สูงเนื่องจเกรงว่าหากน้ำแข็งหักลงมาจะทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมบนเกาะได้

Innaarsuit เป็นเมืองชาวประมงเล็กบนเกาะเล็กๆในกรีนแลด์ มีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 169 คน ช่วงที่ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ เคลื่อนตัวผ่านทุกคนต่างก็เฝ้าดูด้วยความหวาดกลัว

--- ---

ภูเขาน้ำแข็ง คือก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความเย็นจัดในแถบขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ภูเขาน้ำแข็งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดมหึมา เกิดจากแผ่นดินในแถบขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ที่มีอากาศหนาวเย็นจนอุณหภูมิติดลบ มีหิมะปกคลุมตลอดเวลา พื้นที่บางส่วนในขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา บริเวณยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะจำนวนมาก ซึ่งในเวลาต่อมาหิมะเหล่านี้ได้จับตัวเป็นก้อนน้ำแข็งจัด

(8047)