นี่คือวิธีป้องกันขยะลงไปในแม่น้ำของเมือง Kwinana ประเทศออสเตรเลีย

ขยะพลาสติกถึงเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่กำลังสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงสัตว์ป่าจำนวนมาก มีนักคิดจำนวนมากคิดค้นวิธีกำจัดขยะพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกที่ล่องลอยอยู่ในแม่น้ำ ทะเล รวมไปถึงวิธีการย่อยสลายพลาสติกให้ได้ผลดีที่สุด วันนี่เราจะพาทุกท่านไปพบกับเมืองที่มีการจัดการกับขยะก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำ

เมือง  Kwinana  ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการติดตั้งตาข่ายขนาดใหญ่บริเวณปลายท่อน้ำเสียในพื้นที่ Henley Reserve เพื่อดักจับขยะจำนวนมากที่ไหลมาตามท่อ ต่าขายถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อรองรับมลพิษที่เป็นของแข็ง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะตามเวลาที่วางไว้

ตลอดระยะเวลา 4 เดือนมีขยะพลาสติกที่ถูกอวนขนาดใหญ่นี้ดักจับได้เป็นปริมาณมากถึง  815 ปอนด์ หรือราว 370 กิโลกรัม จากนั้นขยะจะถูกนำมาแยก ขยะชิ้นไนสามารถนำไปรีไซเคิลได้ก็จะถูกนำไปใช้ต่อ

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

หลังจากที่โครงการนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์ จนตอนนี้มีผู้ให้ความสนใจจากผู้คนทั่วโลกเป็นจำนวมาก

(3979)