Cancun Underwater Museum พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑ์ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ทุกหนแห่งทั่วโลก พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่นั้นมากอยู่ตามอาคาร  แต่หลายท่านยังไม่ทราบว่าโลกเรายังมีพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำได้น้ำอีกด้วย  เราจะพาทุกท่านไปพบกับ “Cancun Underwater Museum พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

Cancun Underwater Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งเมือง Cancúnซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางรัฐตะวันออกสุดของประเทศเม็กซิโก

เหล่านักดำน้ำจะได้พบกับประติมากรรมมากกว่า 500 ชิ้น ตั้งอยู่ที่ความลึกตั้งแต่ 9-200 ฟุต ในพื้นที่มากกว่า 420 ตารางเมตร ศิลปินที่เป็นผู้สร้างงานศิลปะเหล่านี้คือ Jason de Caires Taylor

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

Cancun Underwater Museum ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถผสมผสานงานสาขาต่างๆไว้ได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะงานศิลปะที่สามารถผสมผสานเข้ากับงานด้านวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว เนื่องจากรูปปั้นจำนวนมากเหล่าถูกวางไว้เพื่อเป็นบ้านของปะการัง

พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและนอกการศึกษาในลักษณะสันทนาการความรู้ที่ได้รับจากการจัดแสดง ร่วมกับการอนุรักษ์จัดเก็บฟื้นฟูสภาพ โดยจัดแสดงทั้งในรูปแบบของวัตถุที่มนุษย์ทำขึ้น ได้แก่โบราณวัตถุ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ วัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ วัตถุทางธรณีวิทยา ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ

(2009)