Betsiboka แม่น้ำสีแดงบนเกาะมาดากัสการ์

มาดากัสการ์เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ที่มีสปีชีส์ของพืชและสัตว์จำเพาะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สปีชีส์กว่า 1,000 สปีชีส์ที่หายากบนโลกไว้อีกด้วย นอกจากความหลากหลายทางธรรมชาติแล้ว มาดากัสการ์ยังมีสถานที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์อยู่อีกด้วย นั่นคือแม่น้ำ Betsiboka

จุดกำเนิดของแม่น้ำ Betsiboka ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาดากัสการ์ ซึ่งแม่น้ำแห่งนี้เป็นหลักฐานของการเกิดภัยธรรมชาติการกร่อนผิวดินบนเกาะเมื่อ 50 ปีก่อน สีแดงสดของสายน้ำที่ไหลไปตามเส้นทาง ถ้าดูจากมุมสูงจะคลับคล้ายคลับคลาหนวดหมึกยักษ์นั้น เป็นผลมาจากการชะล้างตะกอนของธาตุเหล็กที่ไหลลงมาจากแนวเขากับการทับถมบริเวณปากแม่น้ำ

--- ---

มีการคาดคะเนว่าในฤดูฝนที่มาดากัสการ์ในแต่ละปีมีปริมาณดินที่ถูกชะล้างถึง 400 ตัน/เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร) เมื่อดินไหลลงสู่แม่น้ำจึงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและความเข้มของสีมีมากขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นแม่น้ำ Betsiboka ที่มีสีแดงเลือดและมีที่ราบสูงเป็นหลุมลึกผุพังเรียกว่า Lavaka

Photo credit : Gloumouth1/Wikimedia Commons, NASA, Axelspace Corporation

(719)