สารคดีของดีประเทศไทย ตอน ตุ๊ก ตุ๊ก หน้ากบ

ตุ๊ก ตุ๊ก หน้ากบ หนึ่งในสารคดี ที่ผลิตจากกลุ่ม กลุ่ม Pro-Fiveผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการ พัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี ในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ด้วยการสนับสนุนจาก กทปส. และมูลนิธิสำรวจโลก เป็นผู้ดำเนินโครงการ

พบกับความเป็นมาของ ตุ๊ก ตุ๊ก หน้ากบ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เข้ามาในอยุธยาได้อย่างไร ติดตามได้ในสารคดี ตุ๊ก ตุ๊ก หน้ากบ

ปัจจุบันนี้ รถตุ๊ก ๆ หน้ากบ หรือ รถตุ๊ก ๆ หัวกบ ให้บริการทั่วไป ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี ในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ได้แล้ววันนี้ที่ www.realmetro.com/foundation

++++++++++

--- ---

ตอนที่ 1 :

ตอนที่ 2 :

ตอนที่ 3 :

ตอนที่ 4 :

++++++++++

(212)