ย้อนอดีตไปชมอาชีพในฝันของใครหลายคนอย่าง…พนักงานตอนรับบนเครื่องบินในยุคแรก

ในช่วงปี 1960 มีผู้หญิงเพียงไม่กี่คนที่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือแอร์โฮสเตส (Air hostess) พวกเธอต้องคอยอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน  ในช่วงเวลาต่อมาอาชีพแอร์โฮสเตสได้เป็นอาชีพความฝันของสาวๆ จำนวนมาก วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมว่าในอดีตนั้นพวกเธอทำงานกันอย่างไร

ปัจจุบันพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง  ผู้ชายอาจเรียกว่า สจวต หรือ แอร์โฮสต์ ส่วนผู้หญิงอาจเรียกว่า สจวตเดสหรือ แอร์โฮสเตส

--- ---

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น คอยดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำเครื่องตามจุดต่าง ๆ เช่น ถังออกซิเจน เครื่องดับเพลิง ไฟฉาย หน้ากากออกซิเจน และเสื้อชูชีพ สำหรับสาธิตให้ผู้โดยสาร ฯลฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายการ และอยู่ในสภาพใช้การได้

 

(406)