นี่คือรูปแบบเมื่อท่าเรือสำคัญในรัสเซียได้รับการออกแบบโดย Zaha Hadid Architects

บริษัท Zaha Hadid Architects ชนะการประกวด the Admiral Serebryakov Embankment การประกวดออกแบบระดับประเทศสำหรับเมือง Novorossiysk ในประเทศรัสเซีย เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลดำซึ่งเป็นท่าเรือในการส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย

ทีมออกแบบได้รับความร่วมมือกับบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น TPO มุ่งเป้าหมายไปที่การเชื่อมต่อเมืองเข้ากับพื้นที่ทางอุตสาหกรรม ที่มีประวัติอันยาวนาน

ในฐานะที่เป็นท่าเรือของรัฐในเขตทะเลดำ อยู่ตอนใต้ของประเทศรัสเซีย เมือง Novorossiysk กลายเป็นสถานที่เชื่อมต่อกับประเทศในแทบทะเลเมดิเทอเรเนียน ทวีปแอตแลนติค และคลองสุเอซ

--- ---

Zaha Hadid (31 ตุลาคม ค.ศ. 1950 – 31 มีนาคม ค.ศ. 2016) เป็นสถาปนิกหญิงชาวอิรัก-อังกฤษ แนวดีคอนสตรักติวิสซึมชื่อดังของอังกฤษ ได้รับรางวัลพริตซ์เกอร์ ในปี ค.ศ. 2004  และได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บุคคลที่มีอิทธิพลในหมวดหมู่นักคิดจากนิตยสารไทม์ในปี ค.ศ. 2010

Images via Zaha Hadid Architects, by VA

(425)