Aardehuizen รูปแบบหมู่บ้านแห่งอนาคต

 สมาชิกเว็บไซต์ imgur ได้แบ่งปันเรื่องราวของ หมู่บ้านแห่งอนาคต ที่เหมาะสำหรับโลกของเรา จะเป็นยังไงไปชมกัน

สถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่า Aardehuizen หรือ Earth house เป็นสถานที่ที่ใช้เวลาเกือบ 3 ปี ในการสร้างมันโดยใช้หลักการสร้างแบบเอิร์ธชิพ โดยปกตกแล้วใช้วัสดุรีไซเคิล วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ และวัสดุจากแหล่งที่อยู่แถวนั้น มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด 23 หลังและผู้อยู่อาศัยรวมแล้ว 70 คน

ภายในหมู่บ้านแห่งนีมีการวัสดุล้าสมัยที่เข้ากับระบบพลังงานสุดไฮเทคเพื่อการสร้างความเสถียรและความเป็นอยู่ของสิ่งแวดล้อม  บ้านบางหลังนี้มีแผงโซล่าเซล์ถึง 22 แผง ข้างบนหลังคาบ้าน มีทำการเกษตรและเลี้ยงปลาอีกด้วย

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

มีการทดสอบสิ่งประดิษญ์ใหม่ๆอยู่เป็นจำนวนมากอย่างการทดสอบก๊อกน้ำดับเพลิง และมันก็ได้ผล

 

(2289)