เนื้อวัวดิบกว่า 6.5 ล้านปอนด์ในสหรัฐ ถูกเก็บคืนหลังพบมีเชื้อ Salmonella ปนเปื้อน

The US Department of Agriculture’s Food Safety and Inspection Service (FSIS) หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารของสหรัฐอเมริกา เผย มีการเรียกเก็บเนื้อวัวดิบกว่า 6.5 ล้านปอนด์ หลังพบว่ามีการระบาดของเชื้อ Salmonella

เนื้อวัวดิบที่ถูกเก็บคืนนั้นมีปริมาณมากถึง 6,500,966 ปอนด์  เป็นเนื้อที่ออกมาจากบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนา หลังพบผู้ป่วย 57 ราย เชื่อมโยงกับเนื้อจากที่นี่

--- ---

Salmonella เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้

อาการของอาหารเป็นพิษที่เกิดจาก Salmonella เป็นเช่นเดียวกับจุลินทรีย์ที่มาจากระบบทางเดินอาหารอื่นๆ เกี่ยวข้องกับอาการถ่ายเป็นน้ำ อาเจียน ปวดท้องและมีไข้ เฉพาะโดยการทดสอบจุลินทรีย์ในอุจจาระของคนจึงจะจำแนกเชื้อที่ก่อโรคได้ ทำให้เกิดไข้ไทฟอยด์ การติดเชื้อ Salmonella สามารถส่งผ่านระหว่างคน และระหว่างคนกับสัตว์ได้

(421)