20 ประเทศที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก

เมื่อข้อตกลงของปารีสมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกถูกตัดสินว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล แผนที่นี้สร้างขึ้นโดย The Eco Experts โดยได้เปิดเผยถึง “ประเทศที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก” ข้อมูลได้ถูกรวบรวมและอ้างอิงเพื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากมลพิษทางอากาศและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม ผลการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ถึงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชากรใน 135 ประเทศที่เกี่ยวข้อง

แผนที่แสดงให้เห็นว่าประเทศรวยน้ำมันในตะวันออกกลางครองพื้นที่สิบอันดับแรกในรายการ ซาอุดิอาระเบียถูกบันทึกว่ามีมลพิษมากที่สุด โดยมีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในรายการ อังกฤษอยู่ในอันดับที่ 81 ประเทศมีมลพิษตามหลังประเทศใหญ่ ๆ เช่น เยอรมนีและสหรัฐอเมริกา

--- ---

20 อันดับประเทศที่มีมลพิษมากที่สุด
1. ซาอุดิอาระเบีย
2. คูเวต
3. กาตาร์
4. บาห์เรน
5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6. โอมาน
7. เติร์กเมนิสถาน
8. ลิเบีย
9. คาซัคสถาน
10. ตรินิแดดและโตเบโก
11. อิหร่าน
12. ลักเซมเบิร์ก
13. บัลแกเรีย
14. บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา
15. มองโกเลีย
16. เกาหลี
17. มาซิโดเนีย
18. สิงคโปร์
19. อิรัก
20. จีน

 

(6523)