ไอศกรีมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมลพิษจากแหล่งน้ำ

ไอศกรีมเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกไม่ดีถ้าได้ลองลิ้มรส เนื่องเป็นไอศกรีมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งปฏิกูลที่พบในแม่น้ำของไต้หวัน เป็นผลงานที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์โดย นักศึกษาที่ทำโครงการ Polls Water Popsicles เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

มลพิษทางน้ำ เป็นปัญหาทางน้ำมีสาเหตุสำคัญมาจากการน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นน้ำเสียจากขั้นตอนและกระบวนการผลิต การล้าง ขบวนการ หล่อเย็น เป็นต้น แม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องบำบัดน้ำทิ้งเหล่านี้ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็ตาม

--- ---

การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนเขตเมืองเช่น กรุงเทพมหานคร ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทุกครัวเรือนปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง มิได้ผ่านขบวนการกำจัดใดๆ นอกจากนี้ ยังมีการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลองอันเป็นการเพิ่มความสกปรกให้กับแหล่งน้ำต่างๆ อีกด้วย

(1168)