การทานไขมันทรานส์อาจทำให้ความจำของคุณลดลง

นักวิจัยเผยไขมันที่อยู่ในเค้ก บิสกิต คุกกี้ รวมไปถึงอาหารแปรรูปต่าง ๆ นั้นเป็นไขมันทรานส์ หากร่างกายได้รับไขมันตัวนี้มากก็จะส่งผลอันตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด แต่จากการศึกษาของนักวิจัยซึ่งได้ทดลองในอาสาสมัคร 1,000 คนที่มีสุขภาพดี และมีอายุต่ำกว่า 45 ปี พบว่าผู้ที่ทานไขมันทรานส์บ่อยจะมีความจำที่แย่

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้อาหารทุกประเภทที่จัดจำหน่ายภายในประเทศ ต้องระบุปริมาณของกรดไขมันทรานส์ไว้บนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องมีปริมาณกรดไขมันทรานส์น้อยกว่า 0.5 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

--- ---

ไขมันทรานส์คืออะไร ไขมันที่เกิดจากการแปรรูป จึงสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เหม็นหืน ไม่เป็นไข และสามารถทนความร้อนได้สูง รวมถึงมีรสชาดที่ใกล้เคียงกับไขมันที่มาจากสัตว์ แต่จะมีราคาที่ถูกกว่า

บรรดาผู้ประกอบกิจการอาหารต่าง ๆ มักนิยมนำไขมันทรานส์มาใช้ประกอบอาหารมากมาย เช่น กลุ่มอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งใช้เป็นน้ำมันสำหรับทอดไก่ มันฝรั่ง โดนัท หรือการนำมาใช้ในการประกอบกิจการเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว ครีมเทียม และวิปปิ้งครีม เป็นต้น

(737)