โลกที่เต็มไปด้วยฤดูใบไม้ผลิแสนสดใสจากกระดาษ

ศิลปินสาวรายหนึ่งได้พยายามสร้างฤดูใบไม้ผลิและโลกที่มีสีสันแสนสดใสจากกระดาษ เธอกล่าวว่า ” ฉันชื่อ Margaret Scrinkl ฉันเป็นช่างฝีมือกระดาษและการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว จากประเทศรัสเซีย” กระดาษเป็นวัสดุอย่างหนึ่งที่เธอชื่นชอบมากในการทำงาน เธอชอบที่จะสร้างโลกใบเล็ก ๆ ของเธอโดยใช้กระดาษในการสร้างมิติและพื้นผิวของผลงาน เธอได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ธรรมชาติและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ดังนั้นเธอจึงนำทั้ง 2 อย่างรวมเข้าด้วยกันและสร้างชุดผลงานที่แสนสดใสนี้ขึ้นมา

 

<------------->

<------------->

 

ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
1.ฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่ และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
2.ฝึกให้รู้จักวางแผน ในการทำงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนในการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างระเบียบวินัยให้รู้จักทำงาน และมีนิสัยรักการทำงาน
3.ฝึกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถได้อย่างมีสมาธิและมีความสุขในการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์ของตนเอง
4.เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

โลกที่เต็มไปด้วยฤดูใบไม้ผลิแสนสดใสจากกระดาษ

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

# 10

#  11

# 12

 

 

 

 

(248)