อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศไทย

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยหันหน้าออกไปทางแม่น้ำจันทบุรี โบสถ์หลังนี้มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี ถูกสร้างขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2446 โดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค มีขนาดใหญ่กว้างถึง 20 เมตรและยาวกว่า 60 เมตร ภายในได้รับการตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ ซึ่งมีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง
ในปีพุทธศักราช 2528 ได้มีการจัดงานฉลองโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีครบรอบ 75 ปี นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้ เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 
โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอริก

(1502)