โบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางภูเขาไฟ

ซานตา มาร์การิตา เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในเมืองการอทซา ประเทศสเปน เกิดขึ้นเมื่อ 11,500 ปีที่แล้ว เกิดจากการระเบิดของเปลือกโลก ทำให้หินหนืดภายใต้โลกพุ่งออกมาและทำให้เกิดภูเขาแห่งนี้ด้วยความสูงถึง 600 เมตร

บนยอดเขามีปล่องรูปวงกลมขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันปกคลุมไปด้วยหญ้าและพุ่มไม้ และรอบภูเขาไฟก็ปกคลุมไปด้วยต้นโอ๊ค และป่าสนเขียวชอุ่ม ส่วนสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ กลางปล่องภูเขาไฟ ที่ตั้งของโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก

ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโบสถ์ ในซาตามาร์การิดานี้มากนัก ซึ่งโบสถ์นี้ได้ถูกทำลายลงจากจากสาเหตุแผ่นดินไหวในประเทศคาตาโลเนีย เมื่อปี ค.ศ. 1428 (พ.ศ. 1971) และสันนิษฐานว่ามันถูกสร้างเมื่อ 600 ปีที่แล้ว

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(7975)