แอร์โฮสเตสที่มีอายุมากที่สุดในโลก

Bette Nash เริ่มทำงานเป็นแอร์โฮสเตสเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1957 หรือเกือบ 60 ปีมาแล้ว ตอนนี้เธอมีอายุกว่า 80 ปีแล้ว และยังคงทำหน้าที่ต้อนรับผู้โดยสารที่บินระหว่างวอชิงตันไปบอสตันของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์

เธอเผยว่ารักอาชีพนี้มาก มีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูแลลูกค้าบนเที่ยวบิน และก็ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงทำให้สามารถทำงานได้จนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็สามารถปรับตัวได้

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้ชายอาจเรียกว่า สจวต หรือ แอร์โฮสต์ ส่วนผู้หญิงอาจเรียกว่า สจวตเดสหรือ แอร์โฮสเตส คือ ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน โดยมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น คอยดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำเครื่องตามจุดต่าง ๆ เช่น ถังออกซิเจน เครื่องดับเพลิง ไฟฉาย หน้ากากออกซิเจน และเสื้อชูชีพ สำหรับสาธิตให้ผู้โดยสาร ฯลฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายการ และอยู่ในสภาพใช้การได้

(872)