เมื่อแม่ไก่ต้องกลายเป็นแม่ของลูกเป็ด

หลายท่านคงเคยเห็นว่าไก่นั้นถือเป็นหนึ่งในแม่ที่ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดสายพันธุ์หนึ่งของสิ่งมีชีวิต วันนี้เรามีภาพความน่ารักของมิตรภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาให้ทุกท่านได้ชมกัน เป็นเรื่องราวของลูกเป็ดถูกทิ้ง และแม่ไก่ ในภาพนั้นเผยให้เห็นว่าแม่ไก่ทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดี พาลูกๆของมันออกหากิน

โดยทั่วไปไก่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 5-10 ปี แต่ไก่ที่มีอายุมากที่สุดในโลกจาก Guinness World Records เป็นไก่ที่มีอายุ 16 ปี เมื่อแม่ไก่ออกไข่จะวางในรังเดิม และเมื่อลูกไก่ฟักออกมาจะออกหากินพร้อมกับแม่ของพวกมัน แม่ไก่ถือเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นที่ดีเยี่ยม ลูกไก่มักจะเข้าไปกกอยู่ใต้ปีกของแม่ไก่เมื่อพวกมันรู้สึกไม่ดี รวมไปถึงรู้สึกว่าถูกคุกคาม

สำหรับลูกเป็ดนั้นพวกมันก็เชื่อว่าไก่เป็นแม่ของพวกมัน อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการฝังใจจะเกิดขึ้นกับลูกสัตว์แรกเกิดและลูกสัตว์แรกเกิดนี้อย่างเช่นห่าน เป็ด เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าในลูกห่าน พบว่าพวกมันจะเดินตามวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ได้และมันได้เห็นเป็นครั้งแรกเท่านั้น การเกิดพฤติกรรมนี้มีช่วงเวลาที่ทำให้เกิดการฝังใจประมาณ 36 ชั่วโมง หลังจากที่ฟักออกจากไข่เท่านั้น ถ้าหากเลย 36 ชั่วโมงไปแล้ว สัตว์จำพวกนกจะไม่เกิดความฝังใจอีก

--- ---

(617)