งานศิลปะแมลงจากวัสดุธรรมชาติ

Raku Inoue ศิลปินชาวญี่ปุ่น ได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ใบไม้ รวมไปถึงวัสดุธรรมชาติอื่นๆ เขาได้นำวัสดุเหล่านี้มาจัดเรียงให้เหมือนแมง แมลง สายพันธุ์ต่าง ๆ และได้แบ่งปันภาพชิ้นงานผ่านทางอินสตราแกรม reikan_creations

แมงกับแมลงต่างกันอย่างไร?

แมงเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมี 8 ขา หรือ 10 ขา เมื่อสัตว์จำพวกแมงเติบโตเต็มที่ ร่างกายจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนหัวกับอกรวมกันรวมกันเป็นหนึ่งส่วน และส่วนท้องอีกหนึ่งส่วน

แมลงเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกัน แต่มี 6 ขา เมื่อโตเต็มที่ร่างกายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ลำตัวทั้งสองด้านซ้ายขวามีความเหมือนและมีขนาดเท่ากัน มีเปลือกห่อหุ้มลำตัวด้วยสารไคติน

 

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(2000)