แฝดค้างคาวหายากถูกพบในบราซิล

นักวิจัยจาก State University of Northern Rio de Janeiro ประเทศบราซิล ได้เผยค้างคาวแฝดตัวติดกันที่มีโอกาสพบได้ยากมาก ตัวอย่างที่พบนี้ถูกพบในป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล

จากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นลูกค้างคาวเพศผู้ ที่ยังคงมีรกติดอยู่ โดยขณะที่พบนั้นมันได้เสียชีวิตลงแล้ว เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดปกติของไข่ที่ปฏิสนธิแล้วแยกออกจากกันไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นทฤษฎีการเกิดแฝดติดกันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

ประเภทค้างคาว

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 
  • ค้างคาวกินแมลง มักจะมีเยื่อพังผืดบางๆ เชื่อมกันระหว่างขาหลังทั้งสอง และตาจะมีขนาดเล็กมาก จมูกจะตั้ง หูตั้งสูง และมีแผ่นหนังพิเศษช่วยในการรับเสียงอาศัยอยู่ในถ้ำ
  • ค้างคาวกินผลไม้ จะมีดวงตาที่ใหญ่ ทำให้มองเห็นได้ดีในที่มืด มีจมูกที่ไวในการรับกลิ่นดอกไม้และผลไม้ และจมูกมักมีขอบยื่นออกมาไม่มีพังผืดระหว่างขาหลัง บริเวณปีกด้านหน้ามีเล็บยื่นออกมาเพื่อช่วยในการปีนป่าย

(1312)