ความเปลี่ยนแปลงของผู้ที่เคยติดสุราและสารเสพติด แล้วเลิกได้

เราทุกคนทราบกันดีว่าแอลกอฮอลล์และยาเสพติดมีผลต่อสุขภาพและสภาพจิตในเชิงลบ อย่างไรก็ตามมันยิ่งแสดงให้รู้ว่าการเสพติดนั้นง่ายแต่การเลิกมันนั้นยากมาก แต่การได้เลิกมันแล้วจะเปลี่ยนจากคุณที่เป็นคนอ่อนแอกลายเป็นคนเข้มแข็ง

คนที่เลิกได้นั้นจะค้นพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้พวกเขาคิดได้ว่าพวกเขาสามารถอยู่ได้โดยปราศจากอบายมุขทั้งหลาย มันเปลี่ยนจากสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ย่ำแย่ให้กลายเป็นดีหลังจากที่ได้เลิก

ทางเว็บไซต์ Bright Side ได้นำรูปภาพทั้งก่อนและหลังของผู้ที่เคยติดสุราและสารเสพติดต่างๆ มา เพื่อให้เห็นพัฒนาการหลังจากที่เลิกสิ่งเหล่านี้และหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเลิกมัน


© GeneratedUser / reddit

--- ---

© TheDude0007 / reddit

© Meatteo / reddit


© fleckstin / reddit

(2965)