เรือนเขียว พระราชวังเดิม

เรือนเขียว ตั้งอยู่ภายใน พระราชวังกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม เป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

อาคารเรือนเขียวคืออาคารโรงพยาบาลเดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงจำนวน 2 หลัง สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2443-2449  ตั้งอยู่บริเวณ “เขาดิน” ซึ่งเป็นเนินดินตรงมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ภายในเขตกำแพงชั้นในของพระราชวังเดิม

อาคารเรือนเขียวสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงพระราชวังเดิม ให้เป็นโรงเรียนนายเรือและได้ใช้เป็นสถานพยาบาลของโรงเรียนนายเรือ

 

<------------->

<------------->

 

ลักษณะของเรือนเขียว เป็นเรือนขนมปังขิง สร้างด้วยไม้ ภายในพื้นถูกปูด้วยไม้เช่นกัน ตัวอาคารถูกทาด้วยสีเขียว เรือนขนมปังขิง เป็นชื่อเรียกอาคารประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก มีการประดับตกแต่ลวดลายฉลุที่วิจิตรพิสดาร หรูหรา สวยงามเหมือนขนมปังขิง

(1728)