เมื่อสถาปนิกหันมาทำเค้ก…เค้กที่ได้ก็จะมีโครงสร้างตามหลักสถาปัตยกรรมผสมผสานอยู่

Marie สถาปนิกที่อาศัยอยู๋ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เธอได้เรียนทำขนมหวานในประเทศฝรั่งเศส เธอได้ใช้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมมาแต่งเติมในการผลิตขนมหวาน โดยเฉพาะการนำช็อคโกแลตมาสร้างเป็นอาคารต่าง ๆ จนกลายเป็นงานศิลปะที่แสนอร่อย

ในโลกมีตำรับหรือสูตรการทำเค้กเป็นจำนวนมาก อีกทั้งตำรับการทำเค้กบางสูตรก็มีการสืบทอดการทำเป็นเวลาหลายศตวรรษ และเค้กนั้นยังเป็นอาหารหวานที่นิยมไปทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบันมีผู้สนใจที่อยากจะเรียนทำเค้กเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ มากมาย อย่างเช่น เรียนเพื่อที่จะนำมาประกอบอาชีพเปิดร้านเค้ก เป็นต้น

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(2606)