ชมต้นแบบเมืองลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดย Lazzarini Design Studio

Lazzarini Design Studio บริษัทออกแบบอิตาลี ได้ออกแบบเมืองปิรามิดพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ที่มีชื่อว่า “Wayaland” ซึ่งมีกำหนดการว่าจะสร้างให้มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยได้จริงประมาณปี 2022 แต่ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่แหล่งน้ำที่จะใช้สร้าง

บริษัทได้กล่าวว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมเช่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของชาวมายันและวัดวาอารามของญี่ปุ่น โดยปิรามิดทุกหลังจะถูกสร้างด้วยฐานพิเศษที่สามารถลอยตัวได้ โดยมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 54 x 54 เมตร และมีพื้นทั้งหมดรวม 3,000 ตารางเมตร

  doxzilla  

นอกเหนือจากนั้น สิ่งก่อสร้างดังกล่าวจะมีทางเข้าสำหรับเรือขนาดใหญ่และแผนกต้อนรับส่วนหน้า ซึ่งเชื่อมต่อกับห้องพักทุกห้อง โดยค่าพักต่อคืนนั้นจะอยู่ที่ 1,000 ปอนด์ หรือประมาณ 43,500 บาท

ที่มา : Xinhua , beautifullife.info

(1121)