เพิ่มคุณค่าให้กับของเหลือใช้…งานประดิษฐ์สร้างรายได้จากนาฬิกาเก่า

Susan Beatrice ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นศิลปินผู้สร้างงานศิลปะเหล่านี้ขึ้นมา เธอได้นำนาฬิกาเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาแกะให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ แยกออกจากกัน จากนั้นก็นำมาประกอบให้เป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย และมีความงดงามออกมา

นาฬิกาข้อมือ เป็นนาฬิกาแบบพกพาชนิดหนึ่ง ถือกำเนิดในโลก ในปี ค.ศ. 1806 เนื่องจากพระนาง โยเซฟิน พระมเหสีของพระเจ้านโปเลียนมีความคำนึงถึงนาฬิกา เมื่อพระเจ้านโปเลียนทราบ จึงมีพระบัญชาให้ช่างทำนาฬิกาประดิษฐ์สร้างนาฬิกาแบบผูกข้อมือ ซึ่งเป็นนาฬิกาแบบใหม่ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่พระมเหสี

นับแต่นั้น นาฬิกาข้อมือจึงเป็นอุปกรณ์บอกเวลาที่ได้รับความนิยม ในบางแห่งกล่าวว่า นาฬิกาข้อมือเรือนแรก ของโลก เกิดจาก พระนางคาโรลีน มูราต์ ราชินีแห่งนครเนเปิลส์ ในขณะนั้น ว่ามีพระบัญชาพิเศษ ให้ช่างผลิตนาฬิกาเบรเกต์ ให้เป็นนาฬิกาที่ใช้คล้องข้อมือเป็นครั้งแรก (ค.ศ. 1810)

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(552)